PHILONOMIC

האומץ לבחור במעשה הראוי - B-ethic

צרו קשר

כל מנהל נדרש להכשרה אתית ניהולית במקביל להכשרה מקצועית. אנו מאמינים כי מנהל מודע ובעל עושר רעיוני וכישורים מחשבתיים ינהל את התאגיד כמנהיג לטובת כלל הגורמים המקיפים אותו: בעלי מניות, עובדים, לקוחות, ספקים, קהילה וסביבה.
 

בניית מנהיגות מוסרית בארגון: 

אנו מציעים למנהלים תהליך של ייעוץ וליווי בתחום הניהול והאתיקה הניהולית.

התהליך כולל פגישת היכרות בה נברר את הצרכים והרצונות של המנהל, ולאחר מכן סדרה של פגישות בה תתעצב דרכו הייחודית. התהליך יימשך עד אשר המנהל ירגיש שתמונת העולם הניהולית שלו מבוססת על בחירה מודעת בזהותו הניהולית, וביכולתה להתפתח בתוך הדינמיקה הפנים ארגונית ולאור האתגרים בסביבה העסקית והחברתית.

 

לכל ארגון יש 3 קודים אתים: זה שכתוב, זה שלא כתוב וזה שזוכרים ומיישמים. 

האם המנהלים שלכם יודעים ליישם את הקוד האתי? האם למנהלים יש את הכלים לעשות זאת? 


אנו בפילונומיק מתמחים בפיתוח קודים אתיים ובהטמעתם בקרב מנהלים ועובדים. אנו מאמינים שהכרת מרחב הדילמות האתיות שבהן נתקל הארגון, והפנמת הכלים לנתח אותן, מאפשרות לארגון לממש את החזון האתי שלו.

 

 

מקוד אתי למנהיגות בארגון

הרצאה/ סדנה/ ליווי מנהלים

  • איך מנהלים ומיהו המנהל הטוב - גישות בניהול ובתפיסת הארגון

  • סדנה - מניהול לניהול מוסרי: יסודות, עקרונות ודילמות

  • ליווי מקצועי בכתיבת והטמעת קוד אתי אפקטיבי של מומחים בתחום האתיקה והעסקים

  • ליווי אישי למנהלים - הקניית כלים למנהיגות אתית בפיתוח מנהלים

  • כיצד לזהות סיכונים מוסריים בארגון או כלפי בעלי העניין?

  • כלים לפתרון בעיות מוסריות בעסקים לכל רמות הארגון

הרצאות וסדנאות בתחום האתיקה לאירגונים

Success! Message received.