PHILONOMIC - כלים ניהוליים

פילונומיק למנהלים

אנו מביאים את חדר ההרצאות האקדמי אליכם למקום העבודה. סדרת ההרצאות לאירגונים שלנו כוללת את הקורסים האקדמים שאנו מלמדים ואת הקורסים שיעשירו את המנהלים והעובדים לסביבת עבודה חכמה יותר ובעלת פילסופיה ארגונית מבוססת וגלויה. 

 

אפשר להזמין הרצאה בודדת או רצף של מספר הרצאות, בהתאם לצרכים ובהתייעצות עימנו.

ליצירת קשר:

  • ד"ר ירון כהן צמח: 050-7700351

  • ד"ר קותי שוהם: 050-9003262

 

ההרצאות, הסדנאות והייעוץ אותם אנו מציעים מאפשרים לארגון ולכל מנהל בכל דרגה ולכל עובד - לגבש כלים לחשיבה מהותית לצמיחה, לחדשנות וליכולת עבודה בסביבה חכמה יותר וכלים להתמודד בהצלחה בעולם העסקי והתחרותי. 

הפילוסופיה עוזרת לנו לחשוב מחדש על מה שאנחנו עושים בעולם העסקים ובארגון. היא מאפשרת לנו לנסח את היעדים שלנו, הכלים שיש לנו, את תפיסת העולם שלנו, ומכאן גם את אסטרטגיית הניהול שלנו. 

 

בהרצאות ובסנדאות שאנו מעבירים אנו פועלים בשיטת הבירור המושגי - ניתוח מושגים מהתחום הארגוני והעסקי, ובכך מאפשרים למנהלי הארגון ולעובדיו לנתח את פעילותם בעזרת כלי הניתוח הבסיסיים ביותר של המחשבה: הרובד הרציונלי, הרובד האמפירי, הרובד הפרגמטי והרובד המוסרי.

 

בעזרת שיטה זו אנו יוצרים לכל ארגון וארגון תהליך ייחודי, בו אנו עוזרים לזהות את תפיסת העולם של מובילי הארגון, את גישתם לאמת, לידע, למוסר, לעסקים ולעולם בכלל. ובכך אנו מעשירים את הארגון בכלים שמאפשרים לגלות גמישות בעולם הדינמי של ימינו. 

המדריך לכלכלת העתיד

המאה העשרים ואחת היא המאה של הכלכלה החדשה. מי שלא מכיר את מאפייניה של המהפכה הזאת ייתקשה להצליח בה. הסדנה “מדריך לכלכלה החדשה” חושפת את אבני הבניין של הכלכלה החדשה ואת....

הכשרת ופיתוח מנהלים

ההרצאות ימי העיון והייעוץ אותם שאנו מציעים מאפשרים - הלכה למעשה - לארגון, למנהליו ולעובדיו - לגבש יכולות אלו, על ידי מתן כלים לחשיבה מהותית לצמיחה, לחדשנות וליכולת עבודה בסביבה חכמה יותר וכלים...

מנה עסקית-פילוסופית

מנה עסקית פילוסופיה היא מפגש המתבסס על דיון על סוגיה ניהולית, ארגונית או כלכלית אשר העסק מבקש לברר לעומק. אנו נעניק בפגישות את הפרסקפיטביות הפילוסופיות של הנושא ונפעל לגבש...

סדנאות

הסדנאות אותן אנו מציעים מאפשרות לרכז סוגיה ארגונית ועסקית אחת ולהתמקד בה תוך כדי למידה משמעותית של הנושא. אנו מתמחים בתחום האתיקה והמוסר בעסקים, ואנו מציעים סדנה מקצועית בכתיבת קוד אתי אותנטי וסדנת תקשורת ורטוריקה ועוד סדנאות לפי דרישה. 

הרצאות וסדנאות לדוגמה
  • כיצד הפילוסופיה עוזרת לנו בעסקים

  • רטוריקה ויסודות השכנוע

  • מוסר ועסקים? זה הולך ביחד? קרא עוד...

  • ממחשבה כלכלית בעבר לכלכלת העתיד: מהן כלכלה שיתופית וכלכלת רשת. קרא עוד

  • סדנת מוסר ועסקים - איך זה עובד ביחד? קרא עוד... 

  • היסודות הרעיוניים של הניהול ופתרון דילמות ניהוליות. קרא עוד...

  • מחלוקות בניהול וניהול במחלוקת

  • מקוד אתי למנהיגות בארגון. קרא עוד...

הרצאה באוניברסיטת תל אביב, בשיעור מחשבה כלכלית, 2015.

Philonomic.com.2015

ד"ר ירון כהן צמח: 050-7700351

ד"ר קותי שוהם: 050-9003262